Guide: Hur du köper din kallisbiljett

Först, gå in på sidan som heter köp biljett

Sedan väljer du antalet i din klass som skall köpa biljett. Om ni är fler än tio personer lägger du till resterande på kallisbiljett 2 och kallisbiljett 3.

Det vill säga, om ni är 30 pers som skall köpa biljetter väljer du 10 stycken av kallisbiljett, 10 stycken av kallisbiljett 2 och detsamma av kallisbiljett 3.

Därefter skriver du in all info om alla deltagare, du kan skriva samma e-post på allas epost-rader.

Sedan dirigeras du till PayPal som är vår betalningslösning, där betalar du den totala summan.

Sedan får du ett kvitto på email.

Biljetterna får ni på Wisby Strand under studentdagen, utdelad av lärare.