Treakort

Köpvillkor och regler för treakort

-För att ett treakort skall få inhandlas måste köparen ingå i årskurs 3 på Wisbygymnasiet.
-ID krävs för att mottaga ett kort.
-Du måste ha fyllt 18år vid köptillfället.
-Ditt namn måste stå på baksidan med permanent penna.
-Vid köp av nytt kort kommer namnet stå på baksidan efterföljt av en 2:a och det kommer noteras
i klasslistan att du har köpt ett ersättningskort.
-Priset kommer vara 250kr.

Vid köp av kort kommer du skriva din namnteckning intill ditt namn på klasslistan och har därmed gått med på dessa regler. Ditt treakort är en värdehandling och vid oaktsamhet så har kommittéen rätten att ta ut en extra avgift för nyköp av kort. Vid överlåtelse av ditt personliga treakort till någon annan så har kommittéen rätten att dra tillbaka ditt kort, utan rätt till nyköp.